Szkolenie "Zasady racjonalnego żywienia dzieci w placówkach żywienia zbiorowego"  kierowane jest do pracowników pionu żywieniowego w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz osób, które chcą pracować na stanowisku intendenta.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami praktycznej realizacji żywienia zbiorowego w placówkach oświatowo-wychowawczych na przykładzie przedszkola. Zdobycie wiedzy dotyczącej planowania i sposobów przygotowywania racjonalnych, zbilansowanych posiłków oraz oceny ułożonych jadłospisów zgodnie z wymogami SANEPIDU.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z układaniem jadłospisów, posługiwaniem się normami żywienia, zalecanymi racjami pokarmowymi oraz tabelami składu i wartości odżywczej produktów i potraw, jak również w sposób praktyczny zostanie przedstawiona praca intendenta przedszkolnego.

Program szkolenia:

  1. Wartości odżywcze grup produktów.
  2. Najnowsze normy żywienia, racje pokarmowe, zalecenia żywieniowe dla dzieci, prawdy i mity w żywieniu dzieci.
  3. Wpływ kuchni przedszkolnej na kształtowanie nawyków żywieniowych dziecka.
  4. Podstawowe zasady prawidłowego komponowania jadłospisów. 
  5. Pomysły na wzbogacenie  przedszkolnego menu o nowe potrawy.
  6. Metody oceny jadłospisów, przykładowe jadłospisy.

Autor:

  • dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Katedra Dietetyki MWS; Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

By otrzymać dostęp do szkoleń on-line należy dokonać zakupu konkretnego kursu, w tym celu przejdź na stronę sklepu.