Cel szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników ze wskazaniami i postępowanie w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym.
  • Zdobycie umiejętności planowania interwencji żywieniowych.
  • Przygotowanie do pracy w zespołach żywieniowych

Program

1. Niedożywienie: występowanie, przyczyny, następstwa, ocena stanu odżywienia.

2. Kwalifikacja pacjenta oraz planowanie interwencji żywieniowej. Zasady obliczania zapotrzebowania białkowo-energetycznego oraz zapotrzebowania na makro- i mikroelementy.

3. Wskazania do żywienia dojelitowego. Preparaty stosowane w żywieniu dojelitowym.

4. Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego w żywieniu dojelitowym: wytwarzanie, zasady opieki. Zasady podaży diet dojelitowych.

5. Powikłania żywienia dojelitowego.

6. Wskazania do żywienia pozajelitowego. Powikłania żywienia pozajelitowego.

7. Monitorowanie leczenia żywieniowego.

8. Prowadzenie dokumentacji medycznej. Wymogi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

9. Przypadek kliniczny-ćwiczenia.

Autorzy:

  • dr n. med. Alina Kanikowska, Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia uprawniajacy do pracy w zespołach żywieniowych.

By otrzymać dostęp do szkoleń on-line należy dokonać zakupu konkretnego kursu, w tym celu przejdź na stronę sklepu.